Дистанционно отчитане на водомери

Улесняването на процеса на вземане на данни от разходомера и предаване на техните показания се оказа търсена услуга за много граждани. На помощ идват водомери с пулсови сензори  (дистанционно отчитане) и системи за автоматично събиране и предаване на данни.

Какво е автоматично отчитане и предаване на показанията на водомера

Много потребители, инсталирали технически иновации с дистанционно отчитане на показанията, не знаят какво да правят по -нататък с дистанционен водомер.

Измервателно устройство със запечатан контакт

Към дизайна на водомера е добавен запечатан контакт (тръстиков превключвател), сглобен с два резистора съгласно схемата NAMUR. Тоест тръстиковият превключвател е свързан паралелно към един от резисторите. Веригата NAMUR Ви позволява да се свържете с външен модул, способен да генерира изходен сигнал, както релеен, така и транзисторен. Чрез модула се отчитат показанията на водомерите и се предават по радиоканал или по цифров метод.

Когато кранът е изключен и няма поток на вода, тръстиковият превключвател е затворен, а когато 1 или 10 литра вода преминат през работното колело, контактът се отваря под действието на постоянен магнит и дава сигнал. Контактната верига има високо съпротивление – 400 Ω и нисък ток – 0,05 mA, така че автономното му захранване се изчислява за дълъг период.

При различни конструкции на измервателни уреди, постоянен магнит може да бъде инсталиран върху лопатката на работното колело, в наливната част на устройството или върху показалеца на записващото устройство, в суха камера. Обемът на записаната течност се нарича „импулсна цена“, може да се регулира до минимална стойност – 1 литър, може би 10 литра.

Уязвимост от външно магнитно поле, допълнително полагане на слаботоков проводник, всичко това намалява привлекателността на дистанционен водомер на тръстикови превключватели. Водомерите с вграден радиоизход или цифров изход стават алтернатива.

В някои градове потребителите вече са задължени да инсталират нови водомери само с импулсни изходи. Той прави това, като разчита на последващото автоматично отчитане от водомерите. Някои потребители с такива устройства самостоятелно измислят системи за запис на домашни данни. Всичко влиза в бизнеса – електронни будилници, оптични компютърни мишки и дистанционни управления от радиоуправляеми играчки.